Příprava podkladu pod TERASU

 

PŘÍPRAVA PODKLADU POD VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ A WPC TERASY

Podklad pod dřevěné nebo WPC terasy musí být rovný a pevný, to jest beton, stará dlažba nebo udusaný štěrk, nejlépe ohraničený obrubníky tak, aby se v průběhu let nesesouval. Důležité je, aby byl zajištěný odtok vody.  Dřevěné i WPC terasy se vždy instalují na podkladové rošty, minimální tloušťka roštu je 25 mm, optimální rozměr podkladního hranolu je 42x70 mm. Lze montovat i přímo na kovovou konstrukci (pozink, nerez) samo řeznými vruty. Nedoporučuje se instalovat terasy přímo na geotextilie, které zadržují vlhkost, a mohou způsobovat zahnívání a nepříjemný zápach. Pokud chcete použít geotextilii nebo folii proti prorůstání plevelu, dejte ji pod štěrk.

Nejvhodnějším řešením podkladu pod dřevěné nebo WPC terasy je štěrkový nebo betonový podklad. U WPC teras se pokládka na štěrk prodražuje, většina WPC hranolů nemá nosnost, je třeba použít hranol z hliníku aj. kdy cena šplhá i k 380 Kč/bm (spotřeba na 1 m2 cca 3 bm, to jest 1 140 Kč na 1 m2 terasy jen za hranoly!!!). U WPC materiálů se vyplatí investovat do betonového podloží. 

Beton – zde není co řešit, důležité je dbát na min. 1-2% spád kvůli odtoku vody. Pokud kladete podkladní hranoly proti směru spádu, je dobré pod ně použít 3 mm plastové podložky, které zajistí odtok vody. 

Štěrk – nejpoužívanější podklad. Ideální hloubka výkopu je cca 25-35 cm, na dno výkopu je dobré vložit geotextilii nebo propustnou folii, aby se zabránilo prorůstání plevele. Ideální velikost první vrstvy (20-30 cm) štěrku je frakce 16/32, zhutnit každých 10 cm, posledních 5-10 cm je dobré použít jemnější štěrk s frakcí 4/8 a opět důkladně zhutnit. Celá plocha se musí důkladně udusat a vyrovnat, aby na ní nosné rošty ležely celou plochou. Zapomeňte na nějaké dlaždice na štěrku pod hranoly, je logické, že pokud položíte hranol na nějakou dlaždici a štěrk se trochu hne, máte hranol ve vzduchu. Hranoly by měly ležet v celé délce ve štěrku a měly by být cca do poloviny zahrábnuty ve štěrku, toto je nejstabilnější podloží. Exotické hranoly prodáváme necinkované, tudíž to, že budou ležet přímo ve štěrku jim vůbec nevadí, je to ověřeno na terasách které děláme od roku 2000.. Pokud dlaždice budete chtít, tak Vám je samozřejmě dodáme také. Například u modřínových teras mají své opodstatnění.

Štěrkový podklad dosypte do výšky 3-4 cm od požadované finální výšky terasy (podkladní hranol 42 mm, prkno 21 nebo 25 mm, to jest celkem 63 až 67 mm, 2-3 cm se počítají na zahrábnutí a ukotvení hranolů tak aby celá terasa byla stabilní). Ohraničení obrubníky je ideální, my pokud budete chtít tento obrubník přejedeme prknem a z druhé strany olemujeme tak, aby nebyl vidět.

Podklad pod terasy dřevěnéVzdálenost podkladových roštů by měla být 40 až 50 cm od sebe dle tloušťky, šířky a typu materiálu. Pokud montujete dřevěnou nebo WPC terasu bez viditelných vrutů pomocí klipů nebo ukotvení z boku, dodržujte maximální rozteč podkladních hranolů 35-40 cm. Při větších roztečích je fixace nedostatečná a může docházet k uvolňování a kroucení prken. 

Podkladní hranoly pod terasy by měly být z tvrdého a odolného dřeva. Toto je dobré mít na paměti i u modřínu, kdy po cca 5 letech může dojít k vyhnívání dřeva okolo vrutů a jejich uvolňování. Pokud přesto použijte podkladní hranoly z měkkého dřeva, naimpregnujte je a použijte delší vruty (6x70). U WPC dutých profilů položených na štěrk použijte rovněž dřevěné hranoly nebo hliník. Duté hranoly se mohou při zahřátí lehce zdeformovat, a i při minimálním pohybu podkladu zkopírují vzniklé nerovnosti.

.