Kde jste: Hlavní stránka » Něco o dřevě » Články » Zateplení podlahy se vyplatí ve všech směrech

Zateplení podlahy se vyplatí ve všech směrech

Úniky tepla, kam se podíváš. Odizolování střechy, fasád, oken, a přesto může existovat ještě jedno místo, kde uniká teplo. Přímo od podlahy.

Tepelné úniky přes podlahu musí mít svůj logický základ – jde o byty nebo starší domy s nezateplenou podlahou, kde teplo uniká do základů, sklepa nebo studených suterénních prostor. Před zateplením podlahy je dobré si vše dobře promyslet:

 • Jaký použijeme materiál na zateplení a jaká bude jeho tloušťka
 • Budeme zateplovat shora nebo zespod?

Jedním z klíčových parametrů pro rozhodování je vůbec zjištění, jestli je možné podlahu zateplit. Se zateplením se totiž podlaha zvyšuje, a některé realizace toto zvýšení neumožňují (izolace se tam zkrátka nevejde). Poraďte se proto s odborníky, zda je možné vůbec uvažovat o zateplení.

podlaha

Vyhřívanou podlahu si zamiluje každý.

Volba izolačního materiálu

Při volbě izolačního materiálu je důležité se zamyslet nad budoucností podlahy a okolnostmi, které v místnosti panují. Je zapotřebí vzít v potaz vlhkost, možnosti zvýšení podlahy nebo instalaci podlahového topení. V této závislosti je na doporučení odborníka výběr použitých materiálu na zateplení podlahy:

 • EPS desky – zateplení podhledu nevytápěné místnosti
 • Desky z minerální vlny – nehořlavé a vysoce paropropustné, na druhou stranu mají vyšší nasákavost. V kombinaci s polystyrenem dojde ke zlepšení akustických vlastností.
 • Izolační desky do podlahy – používají se v případě, že není mnoho prostoru na zvýšení podlahy (podlaha se zvýší pouze o 2 až 4 centimetry). Desky z polyuretanu s hliníkovou fólií navíc zabraňují dalším únikům tepla

V případě instalace podlahového vytápění je nutné zvolit dostatečnou tloušťku izolace (alespoň 16 cm). Izolační materiál se vkládá přímo pod vytápěnou vrstvu (nikoli pod podhled).

Tloušťka izolačního materiálu

Tloušťka zateplení podlahy je samozřejmě libovolná, existují ale normy na součinitele prostupu tepla, kterých by mělo být docíleno u různých typů stavby a okolností. Norma ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov deklaruje součinitel prostupu tepla (W/m2.K) – minimální, doporučený, pro pasivní domy a nízkoenergetické stavby.

podlaha

Úniky tepla přes nezateplenou podlahu mohou činit až 10 %. 

Norma např. definuje hodnoty součinitele prostupu tepla pro podlahy nad sklepem s nevytápěným prostorem:

 • Běžné stavby (minimální = 0,6; doporučený = 0,4)
 • Nízkoenergetické stavby a pasivní domy (minimální = 0,3; doporučení = 0,2)

Pokud bychom zateplovali takovou podlahu polystyrenem, byla by tloušťka izolace při těchto hodnotách následující:

 • Běžné stavby = 8 cm (resp. 10 cm pro doporučenou hodnotu U)
 • Nízkoenergetické a pasivní domy = 16 cm

U zateplování podlah v bytech a domech s nepodsklepeným prostorem je nutné zvážit, zda podlahu zcela nevyměnit, a provést sanační opatření, která odstraní všudypřítomnou vlhkost (instalace hydroizolační vrstvy). V případě, že je problém vlhkosti vyřešen, je možné přistoupit k samotnému zateplení podlahy, obvykle se zatepluje na betonovou desku s hydroizolací, položí se polystyren, který se zaleje cca 6 cm silnou vrstvou betonu.

Třívrstvá dřevěná podlaha Dub JUMBO

3-vrstvá dřevěná podlaha dubová, 15x250x2000-2400 / 1380,- Kč/m2

Normy součinitele prostupu tepla pro zateplení podlah v bytech a domech s nepodsklepeným prostorem, v případě použití EPS desek:

 • Běžné stavby, 10 cm silné desky (minimální = 0,45; doporučený = 0,3)
 • Nízkoenergetické stavby a pasivní domy, 20 cm silné desky (minimální = 0,22; doporučení = 0,15)

Další články k instalaci podlah

 

Cenové nabídky a kalkulace