Kde jste: Hlavní stránka » Venkovní terasy » Vlastnosti a údržba venkovních teras

Vlastnosti a údržba teras

VLASTNOSTI A ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH TERAS

Veškeré terasové dřeviny dodáváme dosoušené na vlhkost 16 - 18%, tím je zajištěna stabilita a omezeno sesychání. Omezeno neznamená vyloučeno, prkna samozřejmě reagují na vlhkostní podněty a mění svůj objem, tím mohou vznikat i drobné praskliny a třísky. Tato drobná poškození je možné jednoduše obrousit a naolejovat. Nezapomínejte na ochranný nátěr, tím zabráníte zejména v zimním období vnikání vody do dřeva a následnému zmrznutí které má za důsledek rozpraskání a tvorbu třísek. Tyto třísky lze u dřevin s hladkými póry jako je například Garapa, Teak nebo Ipe, lehce vybrousit, nebo vyměnit vadnou část prkna.

Venkovní dřevěné terasy a dřevo vystavené povětrnostním vlivům, zejména slunečnímu záření a dešti vykazuje po určité době barevné změny svého povrchu. Jedná se o změnu barvy dřeva do šedo stříbrné barvy, která se projevuje dle intenzity slunečního záření a deště již v průběhu několika měsíců. Jde o rozpad vrchní vrstvy dřeva a jeho stavebních prvků ligninu a celulózy vlivem působení povětrnosti a UV slunečního záření.
Tento jev se projevuje u všech dřevin bez rozdílu, pouze u tmavých dřevin je efekt šednutí viditelný rychleji než u světlých dřevin. Tuto tenkou zešedlou vrstvu lze odstranit mechanicky. Při působení vlhkosti se šedá zvětralá patina projevuje zbarvením do černa a s postupným vysycháním dřeva opět vrací do šedého odstínu.

Další možnou barevnou změnou dřeva je efekt černání povrchu. Černání povrchu se projevuje častěji u vodorovných ploch vystavených povětrnosti, u kterých dochází k snazšímu usazování nečistot, působení prachových částic a spadu. Černání dřeva je způsobené pozvolným prostupováním nečistot společně se zvýšenou vlhkostí makropóry do dřeva, kde dochází k jejich usazování. Současný světový trend přírodních ochranných terasových nátěrů nechávající dřevo s otevřenými póry, umožňujících přirozené vysychání, nezamezí prostupování prachových částic, ani zvětrávání dřeva. Odstraňování začernání dřeva je možné provádět slabým roztokem kyseliny šťavelové, nebo mechanicky zbroušením povrchu.

Další příčinou černání je kontakt dřeva s korozivními kovy. Kovové částice či kovový prach společně s působením vlhkosti vytváří na dřevě modro černé skvrny. Častým případem je použití nevhodného spojovacího materiálu nebo zanešení kovového prachu z řezání či broušení kovů na povrch dřeva. Snaha odstranění korozivních skvrn pomocí chemických odstraňovačů šedi není obvykle účinná a je nutné přistoupit ke zbroušení povrchu dřeva. Použití ochranných nátěrů dřeva nezamezuje tvorbě korozivních skvrn.
Odstraňování zvětralého povrchu či začernání dřeva vlivem nečistot pomocí chemického odšeďovacího přípravku je účinně pouze do té doby, než zvětrání pronikne více do hloubky dřeva. Účinnost ostranění šedi pomocí chemických odšeďovačů je obvykle do 2-3 let dle druhu dřeva. Poté již bývá variantou zbroušení povrchu dřeva. 

Údržba dřevěných teras

Terasy z tropických dřevin určené pro venkovní použití jsou velmi odolné, přesto je nutné provézt ihned po montáži prvotní ochranný nátěr. Dále doporučujeme pravidelné natření dřevěné terasy vhodnými olejem v intervalu 1-3 roky. Prodloužuje se tím životnost dřeva, zabraňuje vzniku prasklin a oddaluje šednutí, které je přirozené pro všechny dřeviny vystavené venkovním vlivům.

Cenové nabídky a kalkulace