Kde jste: Hlavní stránka » Venkovní terasy » Příprava podkladu a montáž

Příprava podkladu a montáž

PŘÍPRAVA PODKLADU POD VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ A WPC TERASY

Podklad pod dřevěné nebo WPC terasy musí být rovný a pevný, to jest beton, stará dlažba nebo udusaný štěrk, nejlépe ohraničený obrubníky tak, aby se v průběhu let nesesouval. Důležité je, aby byl zajištěný odtok vody.  Dřevěné i WPC terasy se vždy instalují na podkladové rošty, minimální tloušťka roštu je 25 mm, optimální rozměr podkladního hranolu je 42x70 mm. Lze montovat i přímo na kovovou konstrukci (pozink, nerez) samo řeznými vruty. Nedoporučuje se  instalovat terasy přímo na geotextilie, které zadržují vlhkost, a mohou způsobovat zahnívání a nepříjemný zápach.Pokud chcete použít geotextilii nebo folii proti prorůstání plevelu, dejte ji pod štěrk.

 

Nejvhodnějším řešením podkladu pod dřevěné nebo WPC terasy je štěrkový nebo betonový podklad. U WPC teras se pokládka na štěrk prodražuje, většina WPC hranolů nemá nosnost, je třeba použít hranol z hliníku aj. kdy cena šplhá i k 300 Kč / bm (spotřeba na 1 m2 cca 2,7 bm to jest 800 Kč na 1 m2 terasy jen za hranoly !! U wpc materiálů se vyplatí investovat do betonového podloží. 

Beton - zde není co řešit, důležité je dbát na min. 1-2% spád kvůli odtoku vody. Pokud kladete podkladní hranoly proti směru spádu, je dobré pod ně použít 3 mm plastové podložky, které zajistí odtok vody. 

Štěrk - nejpoužívanější podklad. Ideální hloubka výkopu je cca 20-30 cm, na dno výkopu je dobré vložit geotextilii nebo propustnou folii, aby se zabránilo prorůstání plevele. Ideální velikost štěrku je frakce 16/32, zhutnit, posledních 5-10 cm je dobré použít štěrk s frakcí 4/8. Celá plocha se musí důkladně udusat a vyrovnat, aby na ní nosné rošty ležely celou plochou. Zapomeňte na nějaké dlaždice na štěrku pod hranoly, je logické, že pokud položíte hranol na nějakou dlaždici a štěrk se trochu hne, máte hranol ve vzduchu. Hranoly by měly ležet v celé délce ve štěrku a měly by být cca do poloviny zahrábnuty ve štěrku, toto je nejstabilnější podloží. 

Štěrkový podklad dosypte do výšky 3-4  cm od požadované finální výšky terasy (podkladní hranol 42 mm, prkno 21 nebo 25 mm, to jest celkem 63 až 67 mm, 2-3 cm se počítají na zahrábnutí a ukotvení hranolů tak aby celá terasa byla stabilní). 

Pokud chcete, aby prkna zakryla  obrubníky  a ty nebyly vidět, jsou dvě řešení

1) udusaný štěrk zároveň s obrubníky - konec hranolu se seřízne a usadí na obrubník. 

2)  udusaný štěrk  2 cm pod hranou obrubníku , v obrubníku se vyřízne díra na hranol , na krátké straně se hranol usadí těsně vedle obrubníku.  Je nutné vždy použít úzké obrubníky 5 cm, vruty by neměly být od konce prkna dál než 8 cm. 

 

VARIANTA 1. Udusaný štěrk zároveň s obrubíky    


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Varianta 2: Udusaný štěrk 2 cm pod hranou obrubníku - díry na hranol Vám vyřízneme za 150 Kč/ks                            

                                  

Vzdálenost podkladových roštů by měla být 40 až 50 cm od sebe dle tloušťky, šířky a typu materiálu. Pokud montujete dřevěnou nebo WPC terasu bez viditelných vrutů pomocí klipů nebo ukotvení z boku, dodržujte maximální rozteč podkladních hranolů 35-40 cm. Při větších roztečích je fixace  nedostatečná a může docházet k uvolňování a kroucení prken. Podkladní hranoly pod terasy by měly být z  tvrdého a odolného dřeva. Toto je dobré mít na paměti i  u modřínu, kdy po cca 5 letech může dojít k vyhnívání dřeva okolo vrutů a jejich uvolňování. Pokud přesto použijte podkladní hranoly z měkkého dřeva, naimpregnujte je a použijte delší vruty (6x70). U WPC dutých profilů položených na štěrk použijte rovněž dřevěné hranoly nebo hliník. Duté hranoly se mohou při zahřátí lehce zdeformovat a i při minimálním pohybu podkladu zkopírují vzniklé nerovnosti.

.

Cenové nabídky a kalkulace