Kde jste: Hlavní stránka » Venkovní terasy » Příprava podkladu a montáž

Příprava podkladu a montáž

PŘÍPRAVA PODKLADU POD VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ A WPC TERASY

Podklad pod dřevěné nebo WPC terasy musí být rovný a pevný, to jest beton, stará dlažba nebo udusaný štěrk, tak aby se v průběhu let nesesouval. Důležité je, aby byl zajištěný odtok vody, která by mohla způsobit deformace dřeva, pokud by zůstávala stát pod roštem terasy. Dřevěné i WPC terasy se vždy instalují na podkladové rošty, minimální tloušťka roštu je 25 mm, otimální rozměr podkladního hranolu je 45x70 mm. Dřevěné i WPC terasy se vždy instalují na podkladové rošty, nikdy ne přímo na štěrk, geotextílii nebo beton. Nedoporučuje se ani instalovat terasy přímo na geotextílie, které zadržují vlhkost, a mohou způsobovat zahnívání a nepříjemný zápach.

BETONOVÝ NEBO ŠTĚRKOVÝ PODKLAD

Nejvhodnějším řešením podkladu pod dřevěné nebo WPC terasy je štěrkový nebo betonový podklad.
Pokud nechcete plochu pod budoucí terasou vybetonovávat, je nutné připravit pevný, kompaktní a rovný podklad. Ideální hloubka výkopu je cca 20 - 30 cm, na dno výkopu je dobré vložit geotextílii nebo folii aby se zabránilo prorůstání plevele. Ideální velikost štěrku je frakce 16/32, posledních 5-10 cm je dobré použít štěrk s frakcí 4/8. Celá plocha se musí důkladně udusat a vyrovnat, aby na ní nosné rošty ležely celou plochou.
Štěrkový podklad dosypte do výšky 4-5 cm od požadované finální výšky terasy (podkladní hranol 45 mm, prkno 21 nebo 25 mm, to jest celkem 6,6 nebo 7 cm, 2-3 cm se počítají na zahrábnutí a ukotvení hranolů tak aby celá terasa byla stabilní). Vzdálenost podkladových roštů by měla být 40 až 50 cm od sebe dle tloušťky, šířky a typu materiálu. Pokud montujete dřevěnou terasu bez viditelných vrutů pomocí clipů, dodržujte maximální rozteč podkladních hranolů 35-40 cm. Při větších roztečích je fixace  nedostatečná a může docházet k uvolňování a kroucení prken. Podkladní hranoly pod terasy by měly být z podobně tvrdého a odolného dřeva. Toto je dobré mít na paměti i například u modřínu, kdy po cca 5 letech může dojít k vyhnívání dřeva okolo vrutů a jejich uvolňování. Pokud přesto použijte podkladní hranoly z měkkého dřeva, naimpregnujte je a použijte delší vruty (6x70). U WPC dutých profilů položených na štěrk použijte rovněž dřevěné hranoly nebo plný plast. Duté hranoly se mohou při zahřátí lehce zdeformovat a i při minimálním pohybu podkladu zkopírují vzniklé nerovnosti.

 

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici (http://www.empiri.cz//kontakty/).

Cenové nabídky a kalkulace